Bu başlık altında saç ekim operasyonun gerçekleştirileceği gün hastalarımızın hangi işlem ve aşamalardan geçeceğiyle ilgili bilgi verilecektir.

1) Saç Ekim Çizgisinin Belirlenmesi
Saç çizgisi hastanın yüz hattına, donör bölgenin yoğunluğuna ve ekilecek alanın büyüklüğüne ve hastanın yaşına uygun şekilde belirlenir.

2) Saç Tıraşı
Ekim yapılacak alanın ve köklerin alınacağı bölgeler çizildikten sonra saçlar operasyon için gerekli olan uzunluk için kesilir.

3) Saçlı Derinin Temizliği
Ekim yapılacak ve köklerin alınacağı bölgelerin antiseptik çözeltiler ile steril hale getirilmesi işlemidir.

4) Lokal Anestezi
İşlem yapılacak bölgeler basınçlı iğnesiz anestezi yöntemi ile uyuşturulur. Bölgesel uyuşukluk sağlanan kısımdan diğer bölgelere doğru lokal anestezi iğneleri ile işleme devam edilir.

5) Kök Alınması
Tamamen uyuşan donör bölgesinedn micromotor veya manuel punchlar ile greftler toplanır. Toplanan greftler kök yapısına göre ayrılır ve sayılır. Sayılan ve ayrılan greftler steril pedlerde 2-8 derecelik bir dolapta muhafaza edilir.

6) Kanal Açılması
Kök alım işleminin bitmesinden sonra, alınan greftlerin boyuna ve kalınlığına göre uygun materyaller ile ekim yapılacak alana kanal açılır.

7) Ekim İşlemi
Toplanan greftler açılan kanallara uygun olarak yerleştirilir.

8) Bandaj
Ekilen alan açıkta kalacak şekilde donör bölgesi spanç ve sargı bezi ile kapatılır.

9) Taburcu
İki gün sonra ilk yıkama yapılmak üzere, hastaya gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra taburcu edilir.